• SQL Server 2000 Developer Edition (Chinese-Simplified) 开发版 详细信息
  • SQL Server 2000 Enterprise Edition (Simplified Chinese) 企业版 详细信息
  • SQL Server 2000 Personal Edition (Simplified Chinese) 个人版 详细信息
  • SQL Server 2000 Standard Edition (Simplified Chinese) 标准版 详细信息
  • SQL Server 2000 Workgroup Edition (Simplified Chinese) 工作组版 详细信息